Додаток 1 до рішення сесії №_Новосільської с/ради ії №1 Новосільської с/ради "Про Новосільський_____ бюджет на 2015 рік" ет на 2019р. від 21.12.2018р. Доходи на 2019 рік (грн.) Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Всього в т.ч. бюджет розвитку 1 2 3 4 5 6 10000000 Податкові надходження   1679300,00 1679300,00 0,00 0,00 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   15000,00 15000,00 0,00 0,00 11020000 Податок на прибуток підприємств   12000,00 15000,00 0,00 0,00 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  15000,00 15000,00 0,00 0,00 13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 10000,00 10000,00 0,00 0,00 13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 10000,00 10000,00 0,00 0,00 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 10000,00 10000,00 0,00 0,00 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   19600,00 19600,00 0,00 0,00 14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 19600,00 19600,00 0,00 0,00 18000000 Місцеві податки 392600,00 392600,00 0,00 0,00 18010000 Податок на майно 392600,00 392600,00 0,00 0,00 18010100 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними ос 5200,00 5200,00 0,00 0,00 18010200 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними ос 0,00 0,00 18010300 Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками нежитлової нерух 400,00 400,00 18010400 Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними ос 12100,00 12100,00 0,00 0,00 18010500 Земельний податок з юридичних осіб   6200,00 6200,00 0,00 0,00 18010600 Орендна плата з юридичних осіб   146800,00 146800,00 0,00 0,00 18010700 Земельний податок з фізичних осіб   30300,00 30300,00 0,00 0,00 18010900 Орендна плата з фізичних осіб   191600,00 191600,00 0,00 0,00 18050000 Єдиний податок   1242100,00 1242100,00 0,00 0,00 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  75000,00 75000,00 0,00 0,00 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  352500,00 352500,00 0,00 0,00 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 814600,00 814600,00 0,00 0,00 20000000 Неподаткові надходження   5000,00 5000,00 0,00 0,00 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   5000,00 5000,00 0,00 0,00 21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 5000,00 5000,00 0,00 0,00 21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 5000,00 5000,00 0,00 0,00 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  900,00 900,00 0,00 0,00 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 900,00 900,00 0,00 0,00 25000000 Власні надходження бюджетних установ   18500,00 0,00 18500,00 0,00 25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  18500,00 0,00 18500,00 0,00 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  19600,00 0,00 19600,00 0,00 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   0,00 0,00 0,00 0,00 РАЗОМ ДОХОДІВ 1704800,00 1685200,00 19600,00 0,00 40000000 Офіційні трансферти   585700,00 585700,00 0,00 0,00 41000000 Від органів державного управління   585700,00 585700,00 0,00 0,00 41020000 Дотації  585700,00 585700,00 0,00 0,00 41020400 Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських бюджетів 585700,00 585700,00 0,00 0,00 ВСЬОГО ДОХОДІВ 2290500,00 2270900,00 19600,00 0,00 Сільський голова Шрейдер О.В.