Додаток 2 до рішення сесії №1Новосільської с/ради «Про місцевий беджет на 2019 рік» (пункт 1) Фінансування місцевого бюджету на 2019 рік (грн) Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього у тому числі бюджет розвитку 1 2 3 4 5 6 Фінансування за типом кредитора 200000 Внутрішнє фінансування -231000 231000 231000 208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -231000 231000 231000 208400 Кошти,що передаються із загаль ного фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -231000 231000 231000 Х Загальне фінансування Фінансування за типом боргового зобов'язання 600000 Фінансування за активними операціями -231000 231000 231000 602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -231000 231000 231000 602100 На початок періоду -231000 231000 231000 602400 Кошти, що передаються із загаль- ного фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -231000 231000 231000 Х Загальне фінансування -231000 231000 231000 Сільський голова О.В.Шрейдер