Додаток 3 до рішення сесії №1 Новосільської с/ради «Про місцевий бюджет на 2019 рік» (пункт 2) РОЗПОДІЛ видатків місцевого бюджету на 2019 рік (грн) Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Новосільська сільська рада 0110150 0150 0111 Органи місцевого самоврядування 727200 727200 558300 4800 727200 0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 931500 931500 640000 55000 18000 18000 949500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0113242 3242 1090 Інші видатки на соціальний захист 11000 11000 11000 0114030 4030 824 Забезпечення діяльності бібліотек 101400 101400 78700 101400 0114060 4060 0828 Забезпечення діяль -ності палаців і БК… 74600 74600 58600 2100 1600 1600 76200 0116030 6030 0620 Організація благо уст- рою населених пунктів 86700 86700 77000 86700 0117461 7461 0456 Утримання та розви- ток автомобільн. доріг 107500 107500 107500 0117310 7310 0133 ББудівництво об’єктів житлово-ком. г-ва 151000 151000 151000 0117350 7350 0443 Розробка схем планування та забудови території (містобудівної документації) 80000 80000 80000 Х Х Х УСЬОГО 2039900 2039900 1335600 138900 250600 19600 231000 2290500 Сільський голова О.В.Шрейдер