Додаток 4 до рішення сесії пр. №1 Новосільської сільської ради «Про місцевий бюджет на 2019 рік» (пункт 3) Міжбюджетні трансферти на 2019 рік (грн) Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на: найменування трансферту* найменування трансферту** Інша дотація з місцевого бюджету 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22307516000 Новосільська сільська рада 585700 585700 Х УСЬОГО 585700 585700 Сільський голова О.В.Шрейдер